Туристичка фабрика

loading the pvc flooring

вчитување на ПВЦ подови

factory photo

фабричка фотографија

production line

производна линија

normal packing

нормално пакување

on 126 Guangzhou Fair

на 126 саем во Гуангжу